Ідентифікація клієнта

Документи, які необхідні для проведення ідентифікації

 


Юридична особа – резидент:

 • Статут юридичної особи або опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
 • Виписка з ЄДР юридичної особи (або свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ);
 • Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) керівника;
 • Оригінал або засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
 • Схема структури власності (на фірмовому бланку);
 • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
 • Опитувальник (юридична особа);
 • Опитувальник (для трасту та іншого подібного правового утворення, що не є юридичними особами).


Юридична особа – нерезидент:

 • Нотаріально засвідчена копія статуту юридичної особи (Апостиль);
 • Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (Апостиль);
 • Нотаріально засвідчена копія довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій країни нерезидента (апостиль);
 • Нотаріально засвідчена копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи (апостиль) ;
 • Копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника та розпорядника рахунку (завірені власником);
 • Оригінал або нотаріально засвідчена копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку;
 • Довідка (від країни нерезидента) про уникнення подвійного оподаткування (апостиль);
 • Схема структури власності (на фірмовому бланку);
 • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
 • Опитувальник (іноземна фінасова установа).


Фізична особа: