Депозитарні послуги

Депозитарна установа ТОВ «ФІНАСТА» готове запропонувати своїм Клієнтам, як фізичним, так і юридичним особам, широкий вибір депозитарних послуг, вигідні умови обслуговування та індивідуальний підхід до кожного Клієнта.

ТОВ «ФІНАСТА» здійснює свою депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263230 від 28.08.2013 року, чинного законодавства України, Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та інших внутрішніх документів.

Команда депозитарного департаменту складається з досвідчених і кваліфікованих фахівців, що дозволяє швидко і ефективно обслуговувати Клієнтів, які здійснюють операції на фондовому ринку України.

Ми надаємо своїм Клієнтам повний спектр депозитарних послуг:

  • відкриття і ведення рахунків в цінних паперах;
  • зберігання цінних паперів;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах;
  • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
  • отримання доходів за цінними паперами з подальшим перерахуванням їх на рахунки власників;
  • розрахунково-клірингові операції за принципом "поставка проти оплати";
  • видача всіх необхідних звітів і виписок про стан та рух цінних паперів;
  • надання інформаційно-консультаційних послуг з питань депозитарної діяльності;

 

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи та Додатки до Положення.