Відкриття рахунку в ЦП

Обслуговування клієнтів здійснюється на наступних умовах:

 

Порядок відкриття рахунків у ЦП

Для відкриття рахунку в цінних паперах Вам необхідно:

 • Підготувати повний пакет документів для відкриття рахунків в цінних паперах
 • Звернутися до Департаменту депозитарних операцій за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 28

 

Документи для відкриття рахунку в цінних паперах фізичним особам (завантажити):

 • Заява про приєднання до умов Договору для фізичних осіб
 • Заява на відкриття рахунку
 • Анкета рахунку фізичної особи
 • Картка зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах фізичної особи
 • Опитувальник (для фізичної особи-резидента/нерезидента)
 • Копія паспорту фізичної особи
 • Копія Реєстраційного номеру облікової картки платника податків  (за наявності)
 • Копія Довідки з банку про наявність поточного рахунку  (за наявності)
 • Копія Декларації за попередній рік (за наявності)

Документи для відкриття рахунку в цінних паперах юридичним особам (завантажити):

 • Заява про приєднання до умов Договору для юридичних осіб
 • Заява на відкриття рахунку у цінних паперах
 • Анкета рахунку юридичної особи
 • Картка зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперів юридичної особи

Додатково, для ідентифікації юридичної особи-резидента:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата формування не пізніше двох місяців);
 • копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів. У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення;
 • документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ);
 • оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи);
 • копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) керівника юридичної особи;
 • копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) розпорядника рахунку (надається  якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності);
 • Опитувальник (для юридичної особи-резидента)
 • Схема структури власності юридичної особи;
 • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
 • копія останньої фінансової звітності юридичної особи.

Додатково, для ідентифікації юридичної особи-нерезидента:

 • копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
 • копія установчого документа юридичної особи, зареєстрованого відповідно до законодавства країни її місцезнаходження;
 • копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
 • оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи;
 • оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));
 • картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчується нотаріально;
 • копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) керівника юридичної особи;
 • копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) розпорядника рахунку (надається  якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності);
 • Опитувальник (для юридичної особи-нерезидента)
 • Схема структури власності юридичної особи;
 • Копії паспорту та інших документів, що дають змогу встановити дані (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження) кінцевого бенефіціарного власника;
 • копія останньої фінансової звітності юридичної особи.

Усі офіційні документи, що подаються до депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

 

Розпорядження для проведення депозитарних операцій

Розпорядження на проведення облікової операції:

Розпорядження на проведення адміністративної операції:

Розпорядження на проведення інформаційної операції: