Про компанію

Торговець цінними паперами ТОВ «Фінаста» вийшов на ринок України в 2007 р. Компанія має всі необхідні ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

ТОВ «Фінаста» надає своїм клієнтам комплекс професійних послуг для роботи на фондовому ринку України (управління цінними паперами, депозитарні та брокерські послуги), здійснює інформаційно-аналітичне супроводження та фінансове консультування клієнтів.

 

Правила щодо забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення та доступність фінансових послуг інвалідам та мало мобільним групам населення.