Особливості

При здійсненні професійної діяльності з управління цінними паперами та грошовими коштами Клієнта, торговець цінними паперами веде облік цінних паперів та грошових коштів окремо для кожного Клієнта, окремо від активів, які перебувають у власності торговця цінними паперами.

Для здійснення довірчого управління на ім'я Клієнта відкривається рахунок в цінних паперах у зберігача, розпорядником якого виступає Керуючий – торговець цінними паперами. Для обліку грошових коштів кожного Клієнта за договорами на управління цінними паперами Керуючий відкриває окремий рахунок на своє ім'я.

Активи, передані в управління, знаходяться у власності Клієнта (довірителя), а компанія на підставі договору від свого імені і за винагороду протягом певного часу керує ними.